Welkom op de webpagina van de PvdA afdeling London - VK

Welkom op de website van de PvdA afdeling London/Verenigd Koninkrijk. Als afdeling zijn we er op gericht politieke discussie te stimuleren tussen politiek geïnteresseerden in het Verenigd Koninkrijk en Londen in het bijzonder. Dit doen we door onze activiteiten zoveel mogelijk open te stellen voor geïnteresseerden ongeacht hun politieke achtergrond. Ook werken wij samen met andere Nederlandse politieke partijen in het Verenigd Koninkrijk, de Engelse Labour Party en Europese sociaal-democratische partijen. Door al deze groepen in onze activiteiten te betrekken hopen we optimaal gebruik te maken van de kennis en ideeën die aanwezig zijn om de politieke discussie te bevorderen. Daarnaast bieden de activiteiten een goede gelegenheid om nieuwe leden in het Verenigd Koninkrijk te leren kennen. Graag zien we je terug bij een van onze toekomstige activiteiten als lid of geïnteresseerde. Om op de hoogte te blijven, of om contact op te nemen, kun je de afdeling e-mailen via pvda.london@googlemail.com.