Voorzitter

Bestuur – René Smit

Bestuur – René Smit

Over Bestuur – René Smit

Ik heb van jongs af aan interesse gehad in onderwerpen als werkgelegenheid en armoedebestrijding. Ik heb  in het verlengde daarvan een passie voor het thema ‘’sociale exclusie en eenzaamheid’’, veroorzaakt door bv. armoede, iemands leeftijd, iemands (sociale) afkomst of het hebben van een psychische dan wel fysieke beperking. De publieke sector in meer algemene zin heeft daarnaast in de afgelopen jaren mijn aandacht getrokken. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van bv. huisvesting, onderwijs en (gezondheids)zorg moet uiteindelijk voor een ieder gewaarborgd zijn, onafhankelijk van inkomen dan wel iemands sociale status.

Ik heb bewondering voor politici die met hun hart politiek durven bedrijven, zich met hun passie kwetsbaar op durven stellen. Mijn inspiratiebronnen zijn Joop den Uyl en Willy Brandt (SPD). Beide politici waren voor mij de reden om mij politiek te engageren voor de PvdA. Ik heb in het afdelingsbestuur van het Amsterdamse Bos en Lommer gezeten, het latere Amsterdam West. Daarnaast was ik actief als secretaris in de Werkgroep Patiënt Centraal. Dit is een actieve groep van PvdA-leden die binnen en buiten de partij de discussie over de inzet van de partij op het terrein van gezondheid en zorg wil stimuleren.

Ik ben sinds 1995/1996 werkzaam als maatschappelijke werker en werk sinds 2012 in London in een functie die te vergelijken is met de Nederlandse Bureau Jeugdzorg en De Raad voor de Kinderbescherming. Huiselijk geweld, vooral naar kinderen toe, (hard)drugs en psychiatrie zijn de thema’s die als rode draad in mijn dagelijkse werk aan bod komen.